Péče o brýle

Po zakoupení brýlí je potřeba o tento výrobek pečovat a při zacházení se řídit určitými pravidly, aby Vám Vaše nové brýle dobře a dlouho sloužily

 

Nasazujte i odkládejte brýle vždy oběma rukama

Zabraňte poškození brýlí jejich odkládáním do pouzdra

Nepokládejte brýle skly dolů

Nečistěte brýle nasucho, navlhčete brýle sprejem nebo vlažnou vodou a osušte hadříkem na brýle.

Plastové čočky nikdy nečistěte papírovým ubrouskem

Zamezte kontaktu s ostrými a drsnými předměty a plochami

Zamezte kontaktu s nadměrným teplem (nenechávejte své brýle za oknem auta, nepoužívejte je v sauně)

Zabraňte styku s chemikáliemi (aceton, lak na vlasy, mořská voda)

Opravy a úpravy brýlí svěřte do rukou odborníků